709
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 62812779, 62812799
Hotline: 0945568888
Email: ftcjsc@ftcvn.com.vn
Website: ftcvn.com.vn
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Xây Dựng Công Trình FTC
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Xây Dựng Công Trình FTC chuyên cung cấp:
– Dịch vụ vận tải đường bộ
– Dịch vụ hải quan

Ngành nghề kinh doanh chính:

VẬN CHUYỂN & GIAO NHẬN HÀNG HÓA

- Giao nhận vận tải - Quản lý xuất nhập khẩu - Xây dựng công trình
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI