43
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0984477012
CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU NHẬT HÀN
Công ty Giải pháp công nghệ môi trường Nhật Hàn là công ty đi tiên phong trong ngành thu mua phế liệu, luôn có mức giá cao nhất cho tất cả khách hàng, có chính sách hoa hồng cho cá nhân giới thiệu và nâng giá. Đã đồng hành cùng ngành phế liệu nhiều năm. Với quy mô thu mua trên toàn quốc.

  • GAS – VỎ BÌNH GAS
  • PHẾ LIỆU
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI