161
Ngành nghề : MÁI HIÊN - DÙ CHE / VẢI BẠT
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0936431383
Email: odubatdainhat@gmail.com
Công ty TNHH đầu tư phát triển Đại Nhật
Công ty TNHH đầu tư phát triển Đại Nhật được thành lập vào tháng 9 năm 2009, trải qua 11 năm hình thành và phát triển. Công ty luôn không ngừng kiện toàn bộ máy tổ chức, cải tiến chất lượng máy móc trang thiết bị để sản xuất ra sản phẩm chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng.

VẢI BẠT

MÁI HIÊN, DÙ CHE

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI