5
Ngành nghề : NHÀ HÀNG
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0911207575
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG MINH
Lĩnh vực kinh doanh: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI