808
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TMDV VIỄN THÔNG TTC
Công ty TNHH Đầu tư TM – DV Viễn thông TTC tiến tới mục tiêu triển khai toàn diện các dịch vụ hỗ trợ, giải pháp kinh doanh và tiếp thị công nghệ số trên Internet tại Việt Nam và khu vực, giúp các doanh nghiệp khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ thông tin, truyền thông kỹ thuật số và Internet trong việc phát triển kinh doanh. Ngoài ra, phát triển và đẩy mạnh các dự án Viễn thông, xây dựng một Tập đoàn Viễn thông lớn mạnh là mục tiêu hàng đầu của Viễn thông TTC hiện nay.

Công ty TNHH Đầu tư TMDV Viễn Thông TTC (gọi tắt là Viễn Thông TTC) là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ (Thiết kế và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống quang, hệ thống mạng..) và thiết bị Viễn thông.

Viễn thông – Công ty, viễn thông dịch vụ

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI