10
CÔNG TY TNHH ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ HÀ NỘI
Lĩnh vực kinh doanh: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

VI TÍNH – TƯ VẦN & CUNG CẤP GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN & CUNG CẤP PHẦN MỀM
TIN HỌC – THIẾT BỊ & LINH KIỆN

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI