1
CÔNG TY TNHH DIGIMO
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

7310 : Quảng cáo

Ngành nghề kinh doanh:

– 1811: In ấn
– 1812: Dịch vụ liên quan đến in
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)
– 5911: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
+ (trừ phát sóng, sản xuất phim và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
– 5912: Hoạt động hậu kỳ
+ (trừ sản xuất phim, phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
– 5913: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
+ Chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video (trừ sản xuất phim, phát sóng)
– 5920: Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
+ Chi tiết: Hoạt động ghi âm
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động).
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
– 7310: Quảng cáo
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
+ (trừ các loại thông tin Nhà Nước cấm và dịch vụ điều tra)
– 7420: Hoạt động nhiếp ảnh
– 7729: Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
– 9000: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
+ (trừ kinh doanh vũ trường, phòng trà ca nhạc và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
– 9321: Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
+ (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)
– 9633: Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ
+ (trừ môi giới kết hôn)
– 9639: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI