1
CÔNG TY TNHH DUBAI LUXURY
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4649 : Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Ngành nghề kinh doanh:

– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ (trừ dược phẩm)
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị chăm sóc da và tóc; Bán buôn máy móc, thiết bị ngành thẩm mỹ
– 9610: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
+ Chi tiết: Dịch vụ massage (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)
– 9631: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
+ Chi tiết: Cắt tóc, gội đầu, massage mặt ( trừ các hoạt động gây chảy máu)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI