2
CÔNG TY TNHH GIANG ANH BEAUTY SPA
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

9631 : Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

Ngành nghề kinh doanh:

– 9631: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
+ Chi tiết: Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm, duỗi thẳng, ép tóc, nối tóc. Làm móng chân, móng tay, nối mi. Massage mặt (trừ các hoạt động gây chảy máu)
– 9639: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc tê dạng tiêm, dịch vụ trang điểm

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI