1
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO CHI
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4299 : Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 1610: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
– 1621: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
– 1622: Sản xuất đồ gỗ xây dựng
+ Chi tiết: Sản xuất đồ nội thất gia dụng
– 1623: Sản xuất bao bì bằng gỗ
– 1629: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
– 3100: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
+ Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác
– 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất các loại gỗ (trừ các loại gỗ Nhà nước cấm)
– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4211: Xây dựng công trình đường sắt
– 4212: Xây dựng công trình đường bộ
– 4229: Xây dựng công trình công ích khác
– 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
+ Chi tiết: Thi công các công trình: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật.
– 4311: Phá dỡ
– 4312: Chuẩn bị mặt bằng
+ Chi tiết: san lắp mặt bằng
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4390: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn nệm, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu (trừ kinh doanh dược phẩm).
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
+ Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng gạch, ngói, xi măng, đá, cát, sỏi. – Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. – Bán buôn kính xây dựng, sơn, vécni, vật tư thiết bị ngành nước. – Bán buôn đồ ngũ kim. – Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng – Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
– 4752: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, sắt, nhôm, inox, kính xây dựng.
– 4753: Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4759: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: – Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh – Bán lẻ đồ dùng gia đình khác bằng gỗ, song mây, tre, cói đan; Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào đâu; – Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ.
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
– 9524: Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI