CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỀU HỐI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Số 13-13Bis Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
29 Tháng Tư, 2021 / 542
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỀU HỐI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Ngành nghề : TÀI CHÍNH - TƯ VẤN
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại : (028) 35260888

Công ty TNHH MTV Kiều hối Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBR) là công ty con trực thuộc 100% vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với mạng lưới đối tác rộng khắp ở 05 châu lục trên toàn cầu. VCBR cung cấp dịch vụ chi trả kiều hối đa dạng…