906
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (08)39316161
Website: www.vnsesco.com/
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Kế Đóng Tàu Miền Nam
Chi nhánh Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy – Trung tâm Tư vấn Thiết kế Công nghiệp Tàu thủy là đơn vị trực thuộc Công ty Mẹ Tổng công ty công nghiệp tàu thủy được thành lập và chính thức hoạt động từ tháng 08/2014.

Trung tâm Tư vấn thiết kế Công nghiệp tàu thủy được kế thừa toàn bộ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế tàu thủy và các phương tiện nổi của Công ty TNHH MTV Thiết kế đóng tàu miền Nam từ năm 1981 đến nay.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 do DNV-GL chứng nhận từ năm 2003.

Đăng kiểm: VR, NK, BV, DNV-GL, ABS …

Lịch sử hình thành:

6/1981: Phân viện thiết kế Tàu thủy

6/1993: Công ty nghiên cứu thiết kế cơ khí GTVT

5/2000: Công ty tư vấn thiết kế CN GTVT

6/2006: Công ty thiết kế và đóng tàu Miền nam

01/2011: Công ty TNHH MTV Thiết kế đóng tàu Miền nam

08/2014: Chi nhánh Tổng công ty CNTT- Trung tâm tư vấn thiết kế Công nghiệp Tàu thủy

Dịch vụ cung cấp:

– Tư vấn đấu thầu, khảo sát tư vấn thiết kế đóng mới, hoán cải và sửa chữa các phương tiện thủy, phương tiện nổi và công nghiệp tàu thủy phụ trợ

– Hoạt động chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tàu thủy

– Giám sát xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

– Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải

– Dịch vụ tư vấn lập Báo cáo đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, tư vấn giám sát thi công các công trình mới, hoán cải sửa chữa tàu thủy và phương tiện nổi.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI