2
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THU ÂM THANH PHONG
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

5920 : Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc

Ngành nghề kinh doanh:

– 5629: Dịch vụ ăn uống khác
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ Trừ quán Bar, Quán giải khát có khiêu vũ
– 5920: Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
+ Chi tiết: Hoạt động ghi âm (trừ kinh doanh karaoke)
– 9329: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ Karaoke (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI