2
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÔM KÍNH DƯƠNG GIA PHÁT
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4662 : Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Ngành nghề kinh doanh:

– 2592: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
+ Chi tiết: Gia công cửa các loại (không hoạt động tại trụ sở)
– 2599: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất và lắp đặt các sản phẩm bằng nhôm, inox dùng trong gia đình hoặc cho các công trình xây dựng và trang trí
– 3100: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
+ Chi tiết: Sản xuất bàn, ghế, giường, tủ
– 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất cửa các loại bằng chất liệu nhựa UPVC, nhựa lõi thép, nhôm, kính, sắt, inox
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
+ Chi tiết: Lắp đặt cửa các loại (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn bàn, ghế, giường, tủ. Bán buôn các loại cửa: cửa đi, cửa sổ, cửa dân dụng, cửa cuốn, cửa kéo, cửa mở quay, cửa mở hất, cửa mở trượt, cửa xếp trượt, cửa tự động bằng chất liệu nhựa UPVC, nhựa lõi thép, nhôm, kính, sắt, gỗ, inox
– 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
+ Chi tiết: Bán buôn thanh nhôm,thanh inox và các sản phẩm bằng nhôm, bằng inox khác, các loại phụ kiện dùng trong sản xuất sản phẩm nhôm, inox
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
+ Chi tiết: Bán buôn sơn, vật liệu làm trần nhà bằng thạch cao
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn nhôm phế liệu.Bán buôn các loại phế liệu: nhôm, sắt, thép, inox và đồng (không hoạt động tại trụ sở)
– 4759: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ các loại cửa: cửa đi, cửa sổ, cửa dân dụng, cửa cuốn, cửa kéo, cửa mở quay, cửa mở hất, cửa mở trượt, cửa xếp trượt, cửa tự động bằng chất liệu nhựa UPVC, nhựa lõi thép, nhôm, kính, sắt, gỗ
– Ngành nghề chưa có mã: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI