1
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY MẶC HẢI ANH
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4641 : Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Ngành nghề kinh doanh:

– 1311: Sản xuất sợi
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 1394: Sản xuất các loại dây bện và lưới
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 1399: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi, vải, nguyên vật liệu ngành sợi, dệt
– 4751: Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4791: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
+ (trừ bán lẻ bình gas, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, tiền kim khí và mua bán vàng miếng; thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) (trừ bán lẻ thuốc trừ sâu và hóa chất và phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại tại trụ sở) (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn )
– Ngành nghề chưa có mã: “Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện”

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI