CÔNG TY TNHH THẾ CƯỜNG

Liêm Xuyên, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
21 Tháng Bảy, 2023 /
CÔNG TY TNHH THẾ CƯỜNG
Tỉnh thành : BẮC GIANG
Mã số thuế : 2400299003
Người đại diện : NGUYỄN THẾ CƯỜNG
Điện thoại : 02403541823
Ngày thành lập : 2003-10-22
Cập nhật gần nhất : 2023-07-03 04:03:15
Ngành nghề chính : Sản xuất bột giấy, giấy và bìa