Công ty TNHH Thiết bị CNC

72 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
17 Tháng Ba, 2021 / 99
Công ty TNHH Thiết bị CNC
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Di động : 0913527238

Vững bước vào thiên niên kỷ mới, Công ty TNHH Thiết bị CNC cùng với các doanh nghiệp trẻ đã và đang góp phần mạnh mẽ vào công cuộc đổi mới đưa đất nước Việt Nam hội nhập và phát triển theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với đội ngũ cán bộ…