1
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT DDC
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

7110 : Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Ngành nghề kinh doanh:

– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4221: Xây dựng công trình điện
+ (doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)
– 4222: Xây dựng công trình cấp, thoát nước
– 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– 4311: Phá dỡ
– 4312: Chuẩn bị mặt bằng
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
+ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
+ (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh ( thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
+ Chi tiết: Thi công, lắp đặt nội ngoại thất
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Môi giới (trừ môi giới bất động sản và môi giới bảo hiểm)
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ ( không hoạt động tại trụ sở)
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội thất, bao bì các loại
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ CChi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ Chi tiết: Tư vấn quản lý doanh nghiệp (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ Chi tiết: Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lập dự toán, kiểm định chất lượng công trình. Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình công trình dân dụng và công nghiệp lĩnh vực lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lĩnh vực lắp đặt thiết bị công trình và lắp đặt thiết bị công nghệ. Thiết kế phần nhiệt lạnh công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng – công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình cấp thoát nước. Khảo sát địa hình xây dựng công trình. Khảo sát địa chất xây dựng công trình. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng. Thiết kế quy hoạch công trình. Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình. Thẩm tra thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Thẩm tra thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. Thẩm tra thiết kế phần nhiệt lạnh công trình dân dụng và công nghiệp. Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình dân dụng – công nghiệp. Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình cấp thoát nước. Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thẩm tra thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng. Thẩm tra thiết kế quy hoạch công trình. Thẩm tra dự toán xây dựng công trình. Tư vấn đấu thầu
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ Chi tiết: Thiết kế nội, ngoại thất công trình dân dụng công nghiệp
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI