1
CÔNG TY TNHH THU MUA NÔNG SẢN PHƯƠNG ĐÔNG
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4620 : Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Ngành nghề kinh doanh:

– 1020: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
– 2029: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Chiết xuất tinh dầu từ hoa hòe và thanh hao hoa vàng ( Cam kết không sản xuất hóa chất )
– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ Chi tiết: Bán buôn hoa hòe, thanh hao, vải khô, ớt khô, hoa hồi; bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; bán buôn hoa và cây; bán buôn hạt cây thì là (không hoạt động tại trụ sở).
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ -(không hoạt động tại trụ sở).
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
+ Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn vật liệu , thiết bị lắp đặt trong xây dựng
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ -(Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4752: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh-Chi tiết: Bán lẻ tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
– Ngành nghề chưa có mã: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai , xây dựng , phòng cháy chữa cháy , bảo vệ môi trường , các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện .

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI