3
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0988844074
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ DƯƠNG GIA
Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI