567
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu T.L

Công Ty TNHH Thương mại Dịch Vụ Xuất Khập Khẩu T.L được thành lập từ năm 2004 là doanh nghiệp phát triển khoa học, công nghệ, phần mềm. Các sản phẩm của công ty bao gồm nhiều lĩnh vực như thiết bị tài chính, máy bó tiền, máy đếm tiền Viki, máy đếm và soi tiền giả việt nam đồng..
Hiện nay, doanh nghiệp đã mở rộng hệ thống bán hàng tại 63 tỉnh và thành phố với hơn 100 đại lý trên Toàn Quốc. Chính vì vậy, chúng tôi luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ bảo trì bảo một cách nhanh nhất.

Máy Đếm Tiền

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI