CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHẠM CHỈNH

Tầng 5, 88 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
30 Tháng Chín, 2021 / 3
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHẠM CHỈNH
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH

Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập Ngành chính: 4663 : Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Ngành nghề kinh doanh: – 0149: Chăn nuôi khác + Chi tiết: sản xuất mật ong – 1020: Chế biến, bảo quản…