1
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LTT
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

7310 : Quảng cáo

Ngành nghề kinh doanh:

– 6201: Lập trình máy vi tính
+ Chi tiết: Lập trình máy vi tính, sản xuất phần mềm
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
– 6312: Cổng thông tin
– 6399: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
+ (Trừ dịch vụ cắt xén thông tin báo chí)
– 7211: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
– 7310: Quảng cáo
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ (Trừ hoạt động của những nhà báo độc lập; Hoạt động đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, đồ trang sức,…); Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán; tư vấn kế toán, tài chính, pháp lý)
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ (Trừ dịch vụ báo cáo tòa án hoặc ghi tốc ký; Dịch vụ lấy lại tài sản; Máy thu tiền xu đỗ xe; Hoạt động đấu giá độc lập; Quản lý và bảo vệ trật tự tại các chợ.)
– 8531: Đào tạo sơ cấp
– 8532: Đào tạo trung cấp
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ (Trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể.)
– Ngành nghề chưa có mã: “Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và cá điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện”

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI