1
CÔNG TY TNHH UNIC TECHNICAL
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

2592 : Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Ngành nghề kinh doanh:

– 0311: Khai thác thuỷ sản biển
+ Chi tiết: Đánh bắt cá, các loại giáp xác và động vật thân mềm dưới biển
– 0312: Khai thác thuỷ sản nội địa
– 0321: Nuôi trồng thuỷ sản biển
– 1020: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
+ Chi tiết: Chế biến thực phẩm chủ yếu là thủy sản đông lạnh. Bảo quản thủy sản chủ yếu bằng phương pháp đông lạnh.
– 1610: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
+ chi tiết: Cưa, xẻ, bào gỗ; Bảo quản gỗ
– 1623: Sản xuất bao bì bằng gỗ
– 2220: Sản xuất sản phẩm từ plastic
+ (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)
– 2592: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
+ chi tiết: Gia công cơ khí chính xác, chế tạo khuôn, đột dập, CNC và các linh kiện về khuôn
– 2599: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
+ (trừ sản xuất vàng miếng)
– 2710: Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
+ Chi tiết: Sản xuất mô tơ, máy phát điện. Sản xuất chế biến điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện.
– 2816: Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
+ Chi tiết: Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
– 3099: Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu
– 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị
+ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 3315: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
+ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 4653: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI