311
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (0204) 3859888
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ HƯƠNG CHI
Trong suốt thời gian qua, Vàng Hương Chi giữ vững vị thế trên thị trường vàng, trang sức, đá quý với những giá trị cốt lõi được thương hiệu xây dựng từ tâm huyết mang tới những sản phẩm vừa có vẻ đẹp thẩm mỹ tinh tế, vừa có chất lượng cao, gắn liền với niềm hạnh phúc bền lâu của khách hàng.

VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ, ĐỒ TRANG SỨC

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI