1
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG DMAX
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

6190 : Hoạt động viễn thông khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý mua bán và ký gởi hàng hóa
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
+ Chi tiết: Bán buôn điện thoại, thiết bị và linh kiện điện thoại
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn sim, card điện thoại
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ sim, card điện thoại
– 6190: Hoạt động viễn thông khác
+ Chi tiết: Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông (không kinh doanh đại lý
– 7310: Quảng cáo
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI