31
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0948028586
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KOSIL
Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

SẢN XUẤT SƠN & BUÔN BÁN
SƠN – DỤNG CỤ & THIẾT BỊ
MỰC & MỰC IN

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI