1
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI HẢI NINH
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

5229 : Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Ngành nghề kinh doanh:

– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4221: Xây dựng công trình điện
+ (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)
– 4222: Xây dựng công trình cấp, thoát nước
– 4229: Xây dựng công trình công ích khác
– 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– 4312: Chuẩn bị mặt bằng
+ Chi tiết: Nạo vét sông rạch;
San lấp mặt bằng.
– 4390: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
+ Chi tiết: Cho thuê cần trục có người điều khiển
– 4520: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu.
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn sản phẩm nhựa; xe máy, hàng trang trí nội thất.
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn hàng điện máy, kim khí điện máy.
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
+ Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng.
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô, đường thủy.
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ Chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ thủ công và cơ giới, kiểm đếm và giao nhận hàng hóa.
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ Chi tiết: Môi giới bất động sản.
– 7710: Cho thuê xe có động cơ
+ Chi tiết: Cho thuê ô tô
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
+ Chi tiết: Cho thuê cần trục

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI