CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN NHẬT TRƯỜNG

Số 51 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
21 Tháng Bảy, 2023 /
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN NHẬT TRƯỜNG
Tỉnh thành : QUẢNG TRỊ
Mã số thuế : 3200527310
Người đại diện : NGUYỄN THỊ THANH THÚY
Điện thoại : 0914222496
Ngày thành lập : 2012-02-21
Cập nhật gần nhất : 2023-07-02 05:38:21
Ngành nghề chính : Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến