1173
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38763966
CS GIẤY ĐỤC BÔNG PHƯƠNG TOÀN
* NGÀNH: BAO BÌ – DỊCH VỤ:
CHUYÊN SẢN XUẤT:
– GIẤY ĐỤC BÔNG.
– LÀM BÌA SỔ, BÌA LỊCH.
– GIẤY BỒI 2 -3 LỚP
  • DỆT KIM – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI