269
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)33656268
CTY CỔ PHẦN CHI HA
DỆT – NGUYÊN VẬT LIỆU
  • DỆT – HÓA CHẤT, VẬT TƯ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI