509
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 36341933
Hotline: 0904868025
Email: sale@vinacert.vn
Website: vinacert.vn
Công TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH VINACERT

Thành lập năm 2007, VinaCert là tổ chức chứng nhận tư nhân đầu tiên của Việt Nam hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Thời gian qua, VinaCert đã khẳng định thương hiệu trên thị trường thông qua các dịch vụ:

• Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn.

• Thử nghiệm chất lượng sản phẩm/ hàng hóa.

• Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

• Kiểm nghiệm dược phẩm (thuốc, nguyên liệu làm thuốc).

• Giám định.

Ngành nghề kinh doanh chính:

GIÁM ĐỊNH & KIỂM ĐỊNH

CẤP CHỨNG CHỈ – TỔ CHỨC

- Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn. - Thử nghiệm chất lượng sản phẩm/ hàng hóa. - Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu. - Kiểm nghiệm dược phẩm (thuốc, nguyên liệu làm thuốc). - Giám định.
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI