1602
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 35543197
Email: info@constrexim8.com.vn
Website: www.constrexim8.com.vn/
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 là một trong những doanh nghiệp mạnh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là Đầu tư và Xây lắp hoạt động trong phạm vi toàn quốc.

CONSTREXIM No8 là địa chỉ tin cậy của mọi khách hàng. Với năng lực và kinh nghiệm hiện có, với mục tiêu phát triển bền vững cùng với sự nỗ lực của CBCNV; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 luôn đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của Chủ đầu tư bằng những công trình thi công đạt tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, có giá trị thẩm mỹ cao với giá thành hợp lý.

CONSTREXIM No8 luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác, liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế và cùng nhau phát triển.

XÂY DỰNG – CÔNG TY

XÂY DỰNG – THIẾT BỊ

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI