1267
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)36335858
CTY CỔ PHẦN DIGITECH
Chuyên cung cấp các giải pháp ứng dụng mã số – mã vạch – thẻ nhựa và công nghệ nhận dạng dữ liệu tự động Mã vạch
  • MÃ VẠCH – DỊCH VỤ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI