778
Ngành nghề : BÔNG / CHĂN GA GỐI ĐỆM
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (0221) 3791777
Hotline: 18001215
Email: info@everon.com
Website: everpia.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA VIỆT NAM
Sản xuất vải không dệt, chăn, ga trải gường, gối nệm, túi ngủ, balô, túi xách, đồ lót và hàng may mặc khác; thực hiện quyền XK các sản phẩm vải không dệt, bông tấm …
  • CHĂN GA GỐI ĐỆM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI