253
CTY CỔ PHẦN VŨ PHONG ENERGY GROUP JSC
Vũ Phong Energy Group, được thành lập năm 2009. Ban đầu, công ty hoạt động với ngành nghề cốt lõi là điện năng lượng mặt trời, trong vai trò nhà thầu EPC chuyên nghiệp và cung cấp dịch vụ vận hành bảo dưỡng (O&M), nghiên cứu và sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo.

  • NĂNG LƯỢNG SẠCH
  • PIN – NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
  • MÁY PHÁT ĐIỆN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI