915
Ngành nghề : KHO
Tỉnh thành : BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Điện thoại: (0254)3613761
Email: info@dongxuyenport.com.vn
Website: www.dongxuyenport.com.vn
CTY CP CẢNG ĐÔNG XUYÊN
DV CẦU CẢNG, BẾN BÃI, NHÀ XƯỞNG VÀ LOGISTIC; CHO THUÊ THIẾT BỊ NÂNG HẠ VÀ THIẾT BỊ PHỤC VỤ THI CÔNG; GIA CÔNG, CHẾ TẠO CƠ KHÍ, THIẾT BỊ DẦU KHÍ; SỬA CHỮA, BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH DÀN KHOAN VÀ CÁC THIẾT BỊ DẦU KHÍ BIỂN.
  • KHO
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI