978
Ngành nghề : XÂY DỰNG - VIỄN THÔNG
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38443540
CTY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TOÀN CẦU
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CHO THUÊ
  • XÂY DỰNG – VIỄN THÔNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI