1227
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)22117898
Website: www.hcmpc-tradincorp.com
CTY CP ĐẦU TƯ KD ĐIỆN LỰC TP. HCM (TRADINCORP)

Ngành Nghề Bổ Sung:
ĐIỆN – DÂY & CÁP ĐIỆN
THÉP – SẢN PHẨM

  • ĐIỆN – HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI