772
Ngành nghề : XÂY DỰNG - VIỄN THÔNG
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: (0236)3898895
CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG TIDI
  • XÂY DỰNG – VIỄN THÔNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI