1491
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)3759446
CTY CP ĐẦU TƯ XD 3 THÁNG 2
XD CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, SX ĐÁ, CUNG CẤP VLXD, SX BÊ TÔNG LY TÂM, CẤU KIỆN CƠ KHÍ XD
  • XÂY DỰNG – THẦU KỸ THUẬT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI