893
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38990099
CTY CP ĐẦU TƯ XD 40 (ICCO 40) – CN
– XÂY DỰNG CẦU CỐNG PHỤC VỤ THỦY LỢI
– XÂY DỰNG ĐÊ KÈ
– XÂY DỰNG KÊNH MƯƠNG
– XÂY DỰNG HỒ CHỨA NƯỚC
  • THỦY LỢI – QUY HOẠCH & XÂY DỰNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI