781
Ngành nghề : HÓA CHẤT
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38256452
Email: info@taynamviet.com;dungtt@taynamviet.com;tiennt@taynamviet.com
Website: www.taynamviet.com
CTY CP HÓA DẦU TÂY NAM VIỆT
  • HÓA CHẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI