1327
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39339666
CTY CP KCN ĐÔ THỊ ĐỨC HÒA 3 – RESCO
  • KHU CÔNG NGHIỆP – CHẾ XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI