Mới cập nhật
734
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)35074576
Email: info@kiemdinh1.com
Website: www.kiemdinh1.com
CTY CP KIỂM ĐỊNH MỘT
– Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy và thiết bị công nghiệp
– Kiểm tra không phá hủy
– Huấn luyện an toàn lao động
– Huấn luyện vận hành máy móc thiết bị
– Tư vấn môi trường
– Kiểm soát năng lượng và tư vấn tiết kiệm năng lượng
– Tư vấn ISO 9001:2008; ISO 14001:2010
  • GIÁM ĐỊNH & KIỂM ĐỊNH
  • LUẬT SƯ & TƯ VẤN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI