885
Công TY CP KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT AN
Việt An Group là đơn vị chuyên tư vấn và lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động về nước thải và khí thải. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các hệ thống quan trắc về: nước mặt, nước cấp, nước ngầm, các giải pháp giảm thất thoát nước, hệ thống SCADA/DCS và phần mềm quản lý hạ tầng, công trình ngầm GIS 2D-3D.

  • MÔI TRƯỜNG – TƯ VẤN KIỂM SOÁT Ô NHIỄM
  • THƯƠNG MẠI – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI