1190
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại: (0251)3830812
CTY CP KỸ THUẬT TM THUẬN PHONG
– DÂY & CÁP ĐIỆN CỦA CÁC HÃNG CADIVI, TAYA, DAPHACO, VIỆT HÀN
– THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG CỦA CÁC HÃNG SINO, CLIPSAL, PANASONIC
– ĐÈN CHIẾU SÁNG CỦA CÁC HÃNG: PARAGON, DUHAL, PHILIP, RẠNG ĐÔNG, SANO
– THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT: CB TÉP, MCB, MCCB, CONTACTOR CỦA CÁC HÃNG LS, MITSUBISHI, SCHNEIDER
– THIẾT BỊ TỤ BÙ: BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ VÀ TÙ BÙ TRUNG HẠ THẾ CỦA CÁC HÃNG MIKRO, ENERLUX, SINO, DELAP, ESCOP, SA
  • ĐIỆN – DÂY & CÁP ĐIỆN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI