811
Ngành nghề : NAM CHÂM
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)35180708
Email: namchamlucphat@gmail.com
Website: www.namchamlucphat.com
CTY CP LỰC PHÁT
CUNG CẤP TẤT CẢ YÊU CẦU VỀ NAM CHÂM :
– NAM CHÂM ĐẤT HIẾM
– NAM CHÂM VĨNH CỬU
– NAM CHÂM TRẮNG
– NAM CHÂM HỘP GIẤY
– NAM CHÂM THIẾT BỊ GIÁO DỤC
– BỘ LỌC NAM CHÂM
– BẪY TỪ
– NAM CHÂM TÁCH SẮT TRONG NHÀ MÁY THỰC PHẨM
– NAM CHÂM HÌNH TRỤ
– NAM CHÂM TRÒN
– NAM CHÂM NÂNG
– NAM CHÂM XỬ LÝ RÁC
– NAM CHÂM ĐỒ CHƠI
– NAM CHÂM ĐEN
– NAM CHÂM FERRITE
– NAM CHÂM VUÔNG
DV:
– GIA CÔNG SẢN XUẤT CƠ KHÍ CÁC LOẠI…
  • NAM CHÂM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI