1328
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 38260344
Email: pvma@pvmachino.vn
Website: vn.pvmachino.vn
CÔNG TY CP MÁY THIẾT BỊ DẦU KHÍ
Theo quyết định số 673/QĐ-DKVN ngày 10/03/2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Máy và Phụ tùng được chuyển về làm đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và chuyển Công ty Máy và Phụ tùng thành Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

Ngày 09/02/2010 Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần đầu, ngày 01/03/2010 Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0101394512 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp.

Công ty đã dần hội nhập vào “ngôi nhà chung” của Tập đoàn, truyền tải văn hoá Dầu khí tới toàn thể CBCNV, tích cực tham gia vào hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, thương hiệu PVMACHINO nay đã được biết đến trong việc tham gia cung cấp và thực hiện một số phần việc trong các dự án lớn của Tập đoàn như Viện Dầu Khí, tham gia đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho Xí nghiệp Vietxopetro, các công trình khác của Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí – PVC, PTSC…

Ngành nghề kinh doanh chính:

DẦU KHÍ – THIẾT BỊ

MÁY MÓC – CÁC LOẠI

Vật Tư Và Thiết Bị Dầu Khí
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI