405
Ngành nghề : DƯỢC PHẨM
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 62691602
Website: namduoc.vn
Công ty cổ phần NAM DƯỢC
Nam Dược cam kết phát triển tinh hoa y học cổ truyền và tiềm năng dược liệu Việt Nam, sáng tạo ra sản phẩm có hiệu quả cao, an toàn, tiện dùng, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Nam Dược luôn cổ vũ tinh thần tự hào, tin dùng thuốc nam, từng bước phổ biến ra khu vực và thế giới.

  • DƯỢC PHẨM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI